Therese Pehrsson Ghahraman

Titel: Jurist
Utbildning: Juristexamen Uppsala Universitet
E-post: therese.pehrsson@stance.se
Telefon: 0765-41 00 06
Språk: Svenska och engelska
Verksamhetsområden: Familjerätt, ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Kort om Therese

Engagemang, ett professionellt bemötande och kompetens är ledord som jag vill att mina klienter förknippar mig med. Familjer och relationer är enligt min uppfattning bland det viktigaste i allas liv och därför har familjerätten alltid legat mig varmt om hjärtat. Att trygga upp tillvaron i sin familj är viktigt för att i möjligaste mån undvika tvister, ibland är det svårt att undvika tvist och då försöker jag, tillsammans med min klient, att hitta en snabb och optimal lösning, självklart med beaktande av klientens speciella förutsättningar.

Jag företräder klienter inom följande områden:
Familjerätt: biträder i tvister rörande vårdnad, boende, umgänge och i verkställighetsmål samt ger rådgivning därom.
Ekonomisk familjerätt: biträder i tvister rörande bodelning, klander av bodelning, samäganderättstvister samt upprättar avtal såsom bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord etc.
Arvsrätt: biträder i alla typer av arvsrättsliga tvister, ger rådgivning och upprättar relevanta dokument såsom testamenten, bouppteckningar, arvskiften etc.

Jag hjälper gärna till när juridiska frågor dyker upp i livets föränderliga tillvaro – tveka inte att kontakta mig för vidare hjälp!

Du kan anlita Therese genom att boka tid hos oss. Skriv i ärendebeskrivningen att du vill anlita Therese Pehrsson.

Therese i media:
Intervju i P1 plånboken ang. samboskap och vikten av att skriva samboavtal (tar vid 30:30 in i programmet)

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR