Rättsskydd och rättshjälp

Rättskydd

I juridiska tvister finns det i många fall möjlighet att ansöka om rättsskydd via din hemförsäkring. Rättskyddet innebär att din hemförsäkring täcker en del av ombudskostnaden i ärendet. De flesta försäkringsbolagen brukar kräva att du ska ha tecknat försäkringen minst 1 år innan du kan ansöka om rättsskydd. När rättsskyddet beviljas täcker det i regel 1476kr/tim. Det är din jurist som gör en ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag.

Exempel på ärenden som kan berättigas till rättsskydd är vårdnads-, umgänges- och underhållstvister, arvstvister och ekonomiska tvister över ett halvt prisbasbelopp (22 250 kr).

Rättshjälp

I det fall man inte har en hemförsäkring kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten.

Förutsättningar för att ansöka om rättshjälp:

Ditt ekonomiska underlag får inte vara högre än 260 000 kronor/år för att få rättshjälp. Det är flera olika faktorer som påverkar ditt ekonomiska underlag. Dina tillgångar/förmögenhet minus skulder och försörjningsbörda:

  1. Räkna ihop summan av din inkomst. Har du en ojämn inkomst så används den inkomst du har haft under sex månader före begäran om rättshjälp och den förväntade inkomsten under sex månader efter, som underlag.
  2. Har du en förmögenhet/tillgångar vid sidan av dina inkomster kan denna påverka beviljandet av rättshjälp. Det är tillgångarnas beskattningsvärde som man utgår från.
  3. Du får göra avdrag med 15 000 kronor/år för varje minderårigt barn som du är underhållsskyldigt till, dock högst 75 000 kronor/år.

Rättshjälpsavgiften(det du själv betalar) varierar mellan 2-40% beroende på ditt ekonomiska underlag.

0 kr -50 000 kr = 2 %
50 000 kr-100 000 kr = 5 %
100 000 kr-120 000 kr = 10 %
120 000 kr-150 000 kr = 20 %
150 000 kr-200 000 kr = 30 %
200 000 kr – 260 000 kr = 40 %

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR