Rättsområden

Vi är specialiserade på familjerätt, arvsrätt, arbetsrätt och bostadsjuridik. Läs nedan vad våra jurister kan hjälpa dig med i respektive rättsområde.

Familjerätt

Våra familjejurister kan företräda dig både utomrättsligt och i domstol rörande:

 • Vårdnadstvist, umgängestvist och underhållstvist
 • Upprättande av bodelningsavtal i samband med skilsmässa, under pågående äktenskap och efter samboseparation
 • Upprättande av samboavtal och äktenskapsförord till fasta priser

Bostadsjuridik

Våra bostadsjurister företräder både säljare och köpare, bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar, hyresgäster och hyresvärdar i ärenden som rör:

 • Kontraktstvist rörande köp av bostadsrätt och fastighet
 • Upprättande av köpekontrakt
 • Dolt fel i fastighet
 • Fel i bostadsrätt
 • Tvist i bostadsrättsförening
 • Hyrestvist

Arvsrätt

Våra arvsjurister kan företräda både en eller flera dödsbodelägare vid:

 • Bouppteckning och arvskifte
 • Arvstvist
 • Upprättande av testamente samt åtagande av uppdrag som testaments-exekutor

Arbetsrätt

Våra arbetsrättsjurister kan hjälpa både dig som arbetstagare och dig som arbetsgivare i utomrättsliga förhandlingar och i eventuella domstolstvister enligt nedan följande ärenden:

 • Uppsägning och avsked
 • Lönefordran
 • Upprättande av anställningsavtal

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig

GDPR